Vision And Mission | BAHAGIAN KAUNSELING UPM
» EKSA BKUPM » Vision and Mission

Vision and Mission

VISI

Peningkatan   kualiti   dan   produktiviti perkhidmatan dengan persekitaran tempat kerja yang kondusif

 

MISI

  •  Melaksanakan tugas dengan cekap, berkesan dan lebih produktif
  • Mewujudkan budaya kerja dan urus tadbir terbaik
  •  Membina budaya dan nilai bersama yang cemerlang

 

PENYATAAN KOMITMEN

"Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau"

 

OBJEKTIF PELAKSANAAN EKSA UPM

  1. Meningkatkan imej korporat Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi
  2. Menggalakkan aktiviti pembudayaan Amalan Hijau Mewujudkan persekitaran yang kondusif
  3. Meningkatkan motivasi dan disiplin Memupuk semangat berpasukan
  4. Memupuk sikap bertanggungjawab Amalan penambahbaikan berterusan

 

MOTO EKSA UPM

 “Persekitaran Kondusif Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti “

 

LOGO EKSA UPM

 

 

 

Updated:: 16/02/2021 [anis_akmil]

MEDIA SHARING

BUKQIAu:08:41