STAFF | BAHAGIAN KAUNSELING UPM

» STAFF

STAFF

Bahagian Kaunseling mempunyai 14 Orang Pegawai Psikologi dan 5 orang kakitangan pelaksana

              Dr. Mazila Ghazali HeadUPM Counselling...more...
  Puan Wan Azurani Wan  Ahmad (K.B,P.A)KetuaSeksyen Pentadbiran dan ...more...
  Haniff Abdullah Hashim Ketua  Seksyen Kaunseling Pelajar    +...more...
         Encik Mohd Redzuan Zamberi  Ketua Seksyen...more...
           Encik Mohamad Ashaari...more...
C1590720783