STAFF | BAHAGIAN KAUNSELING UPM

» STAFF

STAFF

Bahagian Kaunseling mempunyai 14 Orang Pegawai Psikologi dan 5 orang kakitangan pelaksana

              Encik Mohd Redzuan ZamberiKetuaBahagian...more...
         Puan Rafidah SadarudinTimbalan KetuaBahagian Kaunseling...more...
         Encik Haniff Abdullah HashimKetuaSeksyen Pentadbiran...more...
         Puan Wan Azurani Wan Ahmad  Ketua Seksyen...more...
         Dr. Mazila Ghazali Ketua Seksyen Kaunseling...more...
           Encik Mohamad Ashaari...more...
C1576482264