CAREER COUNSELING SECTION | BAHAGIAN KAUNSELING UPM
» STAFF » CAREER COUNSELING SECTION

CAREER COUNSELING SECTION

        

 

Encik Mohamad Ashaari Awab

Ketua

Seksyen Kaunseling Kerjaya

03 9769 1547

m_ashaari@upm.edu.my

 

     
   

Puan Noorihayatti Noorudin

Unit Perancangan Kerjaya

03 9769 8571

noorihayatti@upm.edu.my

     
   

Encik Ansarul Haq Tahrir Adli

Unit Perkembangan Kerjaya

03 9769 1335

ansarul@upm.edu.my
     
     
     

Updated:: 14/02/2020 [ah_haniff]

MEDIA SHARING

C1585683956