PERKHIDMATAN | BAHAGIAN KAUNSELING UPM

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Bahagian Kaunseling UPM (BKUPM) menyediakan perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kepada warga kampus melalui pendekatan Sesi Kaunseling Individu dan Kelompok serta Sesi Bimbingan Individu dan Kelompok. Selain itu, BKUPM juga menyediakan pelbagai program dan aktiviti yang mensasarkan pelbagai elemen iaitu elemen pencegahan dan perancangan, elemen perkembangan dan pengkayaan serta elemen pemulihan. 

Penggunaan alat pengukuran psikologi juga digunakan di BKUPM sebagai salah satu medium membantu dalam sesi kaunseling serta sesi bimbingan yang dijalankan oleh Kaunselor Berdaftar.

Bahagian Kaunseling UPM menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk anda. Jom, datang ke Bahagian...selanjutnya...
Perkhidmatan kaunseling dan bimbingan merupakan perkhidmatan yang diberikan kepada setiap klien...selanjutnya...
Program dan aktiviti yang dianjurkan oleh BKUPM berlandaskan pada keperluan pelajar dan pekerja UPM...selanjutnya...
Alat Pengukuran dan Pengujian Psikologi adalah aplikasi prosedur yang sistematik dalam usaha...selanjutnya...
Perkhidmatan Tele-Kaunseling Putra merupakan perkhidmatan  konsultasi individu secara atas...selanjutnya...
Bahagian Kaunseling UPM juga menerbitkan buku-buku serta modul hasil penulisan pintar barisan...selanjutnya...
Waktu Operasi :  Isnin- Khamis  8.00pagi-5.00petang Rehat -...selanjutnya...
WXCYCA6:02:05