MENGENAI KAMI | BAHAGIAN KAUNSELING UPM

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Perkhimatan bimbingan dan kaunseling disediakan supaya warga Universiti Putra Malaysia boleh meluahkan perasaan dan pemikiran serta tingkahlaku mereka dalam satu suasana yang tidak bias,profesional dan dilindungi dengan etika kerahsiaan.

Kaunseling adalah proses interaksi di antara seorang kaunselor profesional dan klien yang mana kaunselor akan membantu klien meneroka sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Hal ini kerana penerimaan dan perakuan sumber diri merupakan intipati penting dalam menghasilkan perubahan diri.

Sejarah awal perkhidmatan kaunseling di UPM telah bermula sejak tahun 1970 -an yang hanya memberi...selanjutnya...
      Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.. Alhamdulillah...selanjutnya...
    Pautan ke Seksyen-seksyen di bawah Bahagian Kaunseling UPM...selanjutnya...
SXCbNA~